Bcake Passion
Speciale taarten met smaak.

Voorwaarden

Algemeen voorwaarden Bcake Passion

 • Bcake Passion gevestigd aan Hegemanwater 7 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van de Koophandel onder KvK-nummer 67240356.
 • overeenkomst tussen Bcake Passion en de klant
 • de product:taart en verpakking wordt door Bcake Passion geleverd
 • Offertes en bestellingen

 • Offertes zijn vrijblijven, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig voor 14 dagen.
 • Het assortiment aangeboden op de website kan worden gewijzigd.
 • De klant is altijd verantwoordelijk voor het bestelde producten voor intolerantie, allergie en suikerziekte.
 • De bestelling van taarten moeten minstens 14 dagen van tevoren gebeuren, voor groter evenementen, zoals bruidloft minstens 3 maanden van tevoren dit in verband met het te bestellen ingredienten en accessoires.
 • Overeenkomst met de klant

 • als het offerte van Bcake Passion schrijtelijke of via mail door de klant is aanvaard.
 • Prijzen en bezorgkosten

 • De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten. Voor offertes zijn de prijzen exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 • De bezorgkosten worden tijdens bestelling kenbaar gemaakt.
 • Betaling

 • De klant kunnen de besteld producten op factuurbasis betalen. Vooraf 50% aankoopbedrag en bij levering de rest.
 • De klant dient binnen 14 dagen te betalen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien de klant de factuur niet binnen 30 dagen betaald, volgen er incassokosten die gemaakt zijn plus 10% van het bedrag, deze bedragen komen voor de rekening van de klant.
 • Levering en Afhalen

 • Levering van producten is alleen aan de orde als dit een afgesproken is in de overeenkomst. De bestelde producten dienen op het afgesproken tijdstip op het vestigingsadres.
 • De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.
 • Bij klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.
 • De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen.Blijft de klant in gebreke, dan komen de daardoor onstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangste nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. In dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 • Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met Bcake Passion. Voor het spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.
 • Annulering

 • De klant kan de bestelling tot 14 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren, tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan €100,- inclusief btw.
 • Annulering dient via de e-mail te gescheiden.
 • Personaliseren van het product

 • Bcake Passion is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgegeven van teksten, afbeeldingen, foto's of logo's die gedrukte of afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto's of logo's correct zijn.
 • Het resultaat van het gepersonaliseerd product is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van het door klant aangeleverde bestand, dus geen garantie. Bij kleurafwijkingen of onscherp afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie.
 • De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij is er anders met de klant overeengekomen.
 • Klachten

 • Bij zichtbare gebreken aan geleverde produten dienen na levering aan Bcake Passion gemeld te worden, neem gelijk contact 1met ons op. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of gebrek toont dan is Bcake Passion niet aansprakelijk.
 • Klachten worden door Bcake Passion binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van de klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 • Indien een klacht gegrond bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze, indien mogelijk, of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
© 2016-2017 Bcake Passion - KvK: 67240356 algemene voorwaarden alle prijzen incl. BTW tenzij anders vermeld